MirAnna’s Calendar Girls 2012

I am proud to present that I will be Miss May in the “Anna Miranda Retro Pin-up Calendar” for 2012.

Anna Miranda aka MirAnna is a 40-year-old ambitious and dedicated pin-up model and a bombshell. She is a human resource manager, single mom and a personal assistant to her teenage son, who has special needs.

In the middle of December 2009 MirAnna got this crazy idea in her head when a rerun of the british movie “Calendargirls” (starring Hellen Mirre). She wanted to find out if she could put together a non-profitable retro pin-up calendar for charity by using her skills from her everyday job, her experiences from modeling and from being a mom to a child born with a brain disorder, caused by undiagnosed brain disease contracted in the early stages of pregnancy. The general idea behind the calendar is that anybody can be beautiful and what makes us beautiful as a person isn’t the way we look, but the way we act. Anyone can make themselves feel better by doing something unconditionally for others. Girls in the calendar comes in all shape, sizes and age. It is a collaboration between a large number of lovely people, photographers, make up artists, hair stylists, editors and promoters. Doing one thing: Helping others!

The profit from the calendar benefits children born with an undiagnosed brain disease, children like MirAnna’s son Giovanni. To order a copy of MirAnna’s Calendargirls 2011 or 2012 go HERE.
All photos are taken by different photographers, in my case by Göran Magnusson, but the digital paintings are all made by the extraordinary talented Richard Fuggetta. I hope you can see the innocence and humor in these pictures that have Gil Elvgren’s classic retro pin-ups as the main inspiration source.
You can read more about him here on my blog.

Also three additional girls.

You can buy the calendar or come in contact with MirAnna through her home page or blog. It is 25 dollars.

Website: mirannascalendargirls.com
Blog: Finest.se/miranna

Some words in Swedish from Anna:

Även om det är en stor grupp barn som drabbats av en odiagnostiserad hjärnsjukdom, så är varje barn i sig, inte bara unikt utan också en minoritet, efter som det inte finns några kända fall att jämföra med. Det är dessutom dyrt att forska på varje enskilt fall, så dom här barnen behöver verkligen all hjälp de kan få. Många av barnen har progressiva hjärnsjukdomar, men eftersom de saknar diagnos (dvs ingen kan hitta en orsak till deras tillstånd) så saknar de också en prognos, vilket innebär att läkare och specialister inte vet vad som kommer att hända med dessa barn i framtiden. Flera barn går en alldeles för tidigt död till mötes under tiden som föräldrar, anhöriga och sjukvården “hjälplöst “står bredvid och i stort sett bara kan hjälpa till genom att göra “det bästa av situationen”.

Alla inblandade i kalendern har egentligen bara en sak gemensamt och det är att vi alla haft viljan att hjälpa någon annan utan att för den sakens skulle förvänta oss något tillbaka och både modeller, fotografer, grafiker, stylister och makeup artister, har ställt upp och medverkat utan någon som helst privat ekonomisk vinning. Kalendern kostar 150 kronor och överskottet från försäljningen går till WILLEFONDEN, en fond för barn med odiagnostiserade hjärnsjukdomar. Beställningen gör du via hemsidans webshop.

2 Responses to “MirAnna’s Calendar Girls 2012”

  1. Anonymous Says:

    If the Calender has a Dark Theme.Then Hellyeah!

    Like

    • I like photos with dark theme as well. But I would not say that it’s to much of a dark theme here at all other than some bats on Miss November ; ) Hope you find the cause of the calender worth spending some bucks anyway. Have a lovely day : )

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: